Content Marketing

Potřeba (mobilní) rychlosti: Malá vylepšení mají velký dopad na konverzi

Rychlost webu byla vždy důležitou vlastností mobilního uživatelského dojmu. Google z toho v roce 2018 učinil explicitní hodnotící faktor. Rychlost je také součástí nového hodnotícího faktoru „Page Experience“. Ale ještě důležitější je, že rychlost stránek může mít podle nové zprávy společnosti Deloitte významný dopad na konverze a příjmy značek napříč odvětvími.

Studie byla vydána v souvislosti s řadou oznámení kampaní Google pro mobilní aplikace a upgradem firemního nástroje Test My Site tak, aby zahrnoval přehledy Web Vitals.

Mobilní „dominantní digitální dotykový bod“. Vzhledem k tomu, že žijeme ve světě zaměřeném především na mobily – Deloitte to nazývá „dominantním digitálním dotykovým bodem“ – je mobilní uživatelská zkušenost stále více synonymem pro zkušenost se značkou. Firma cituje předpověď eMarketer, která tvrdí, že m-commerce „se zdvojnásobí v letech 2019–2023, což bude nakonec představovat tři čtvrtiny celkových prodejů elektronického obchodu“. Dnes však mobilní zařízení přináší větší návštěvnost webu, ale méně konverzí než na počítači. Rychlost je faktor.

Pro tuto studii společnost Deloitte vytvořila propracovanou metodiku měření výkonu mobilních stránek. Oslovila 70 značek, 37 bylo nakonec vybráno „po absolvování analytických, technických a kvalitativních auditů“. Vyvinul rámec KPI a zmapoval konverzní cesty. Identifikovala čtyři klíčové metriky rychlosti a vyvinula statistický model pro měření jejich dopadu. Údaje o rychlosti webu byly měřeny pomocí Google Lighthouse „a agregovány s daty webové analýzy značek“.

Analýza čtyř vertikál. Společnost se zaměřila na čtyři vertikály: maloobchod, cestování, luxus (oblečení) a olova. Měřil v každém případě konverze, zde definované jako počet uživatelů, kteří provedli transakci, „přidali do košíku“, klikli na „kontaktujte nás“ nebo vyplnili formulář, v případě generování potenciálních zákazníků.

Studie zjistila, že rychlost stránky přímo korelovala s vyšším zapojením a „lepším postupem cesty“. Rychlejší mobilní weby vedly k většímu počtu zobrazení stránek, vyšším konverzím a vyšší průměrné hodnotě objednávky na zákazníka ve všech měřených odvětvích. Přesněji řečeno, zlepšení rychlosti webu o 0.1 sekundy vedlo k:

  • Maloobchodní konverze vzrostly o 8.4 % a průměrná hodnota objednávky vzrostla o 9.2 %.
  • Konverze z cestování vzrostly o 10.1 % a průměrná hodnota objednávky vzrostla o 1.9 %.
  • Zobrazení stránky luxusní značky na návštěvu vzrostlo o 8.6 %.
  • Zlepšení míry okamžitého opuštění stránek pro potenciální zákazníky o 8.3 %

Pro každé odvětví existuje podrobná diskuse a případové studie. Společnost Deloitte například poznamenala, že u maloobchodních webů je důležitější zaměřit se na rychlost produktových stránek oproti domovské stránce prodejce, „protože mnoho lidí navštěvujících vaši domovskou stránku je již loajální k vaší značce, zatímco ti, kteří jdou přímo na stránku produktu, mohou přicházet z reklamy“ a pokud se stránka nenačte dostatečně rychle, potenciálně se odrazí.

Mobilní rychlost stále výrazně zaostává za desktopem. Samostatná studie využívající metriky rychlosti stránek Google, kterou v dubnu provedla společnost Milestone, zkoumala tisíce webů v 11 odvětvích. Zjistilo se, že „rychlost mobilních zařízení stále výrazně zaostává za rychlostí stolního počítače, a to 2.6krát pomaleji, 2.9 až 7.9 sekundy“. Zjistilo se také, že rychlost se výrazně lišila podle odvětví: finanční služby a technologie byly nejrychlejší a stavebnictví mělo nejpomalejší dobu načítání mobilních zařízení.

Studie dospěla k závěru, že „většina testovaných mobilních webů je velmi pomalá s průměrným skóre mobilní rychlosti 40.1 a průměrným indexem rychlosti 7.9 sekundy.“ Následná analýza Milestone stránek AMP dospěla k závěru, že pozitivně korelovaly s lepším hodnocením a viditelností ve výsledcích vyhledávání, a zjistila, že „stránky bez AMP se načítají o 108 % pomaleji než stránky AMP.

Google nedávno oznámil, že AMP se již nebude muset zobrazovat v sekci Top Stories ve výsledcích vyhledávání. To může způsobit rozsáhlé opuštění AMP. Zvýšení rychlosti a lepší viditelnost stránek AMP však mohou majitelům stránek poskytnout důvody, proč se jich držet.

Proč nám záleží. Marketéři musí provést změny kultury a provozu, aby dále upřednostňovali mobilní prostředí a rychlost webu. Jak uvádí Deloitte ve své zprávě, „rozšíří se konkurenční propast mezi značkami, které poskytují skvělé mobilní zkušenosti, a těmi, které je neposkytují.“ Firma také tvrdí, že nestačí být nejrychlejší ve svém odvětví nebo kategorii, značky a maloobchodníci nyní soutěží o „nejlepší digitální zážitek, jaký kdy spotřebitel měl“.

Související články

0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Tlačítko Nahoru