លោក Seo

សំណួរដែលត្រូវសួរមុនពេលអ្នកទិញវេទិកា SEO សហគ្រាស?

ការធ្វើឱ្យប្រាកដថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ផលិតផល ឬមាតិកាអាចត្រូវបានរកឃើញដោយមនុស្សត្រឹមត្រូវនៅពេលត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់មិនគួរឱ្យជឿសម្រាប់សហគ្រាស ដែលនេះជាមូលហេតុដែលពួកគេភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើឈុតកម្មវិធីដើម្បីជួយពួកគេអនុវត្តការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវការវេទិកា SEO កម្រិតសហគ្រាស ទាមទារឱ្យមានជំហានវាយតម្លៃដូចគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័ត martech ណាមួយ រួមទាំងការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីតម្រូវការ និងធនធានអាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័នអ្នក បុគ្គលិក ការគាំទ្រផ្នែកគ្រប់គ្រង និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ នេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនគួរតែសួរខ្លួនឯងមុនពេលស្វែងរកការទិញ។

តើយើងមានធនធានមនុស្សត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?

ការជួលមនុស្សឱ្យអនុវត្ត និងប្រើប្រាស់វេទិកា SEO គឺជាតម្រូវការជាមុនដើម្បីជោគជ័យ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបុគ្គលិកទីផ្សារ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ SEO អាចធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ភាគច្រើននៃអ្នកទីផ្សារស្វែងរកសរីរាង្គតស៊ូដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃថវិកា SEO របស់ពួកគេ។ វេទិកា និងឧបករណ៍ SEO គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយរក្សាការចំណាយសរុបធ្លាក់ចុះ ខណៈពេលដែលទទួលបានការងារចាំបាច់។

សមត្ថភាពវិភាគរបស់ពួកគេក៏អាចជួយ SEOs បញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់នៃការងាររបស់ពួកគេនៅលើបន្ទាត់ខាងក្រោម។

តើយើងមានការទិញចូលកម្រិត C ទេ?

កម្មវិធី SEO សហគ្រាសអាចជាការវិនិយោគប្រាំឬប្រាំមួយរូបក្នុងមួយឆ្នាំ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្ហាញពីតម្លៃនៃ SEO ដល់នាយកប្រតិបត្តិកម្រិត C ដោយដំណើរការគម្រោងសាកល្បងសាកល្បង និងយល់ព្រមលើនិយមន័យនៃ "ជោគជ័យ" ជាមុន។

តើយើងមានធនធានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទេ?

SEO សហគ្រាសដែលទទួលបានជោគជ័យត្រូវការធនធានបច្ចេកទេសដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់វា ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើអនុសាសន៍ និងឱកាសដែលបង្ហាញដោយការវិភាគ និងរបាយការណ៍។

តើអ្នកណានឹងក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SEO?

សហគ្រាស SEO ត្រូវបានដាក់ជាទូទៅទៅក្នុងទីផ្សារ វិចារណកថា ឬ IT អាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃអាជីវកម្ម។ ជាអកុសល នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗ ជាធម្មតាវាបញ្ចប់ដោយអ្នកដែលមានថវិកា ឬអ្នកណាដែលអាចនិយាយបានល្អបំផុតអំពីករណីអាជីវកម្ម។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូដែលល្អបំផុត វាគួរតែមានទាំងពីរ។

តើយើងអាចវិនិយោគលើការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបានទេ?

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមបច្ចេកទេស ការរចនា មាតិកា និងទីផ្សារ ហើយពង្រឹងវាជាប្រចាំ។ ការអនុវត្ត SEO សហគ្រាសដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីបញ្ចូលចំណេះដឹង SEO ទៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលមានស្រាប់ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អខាងក្នុង ដើម្បីចែកចាយសារយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការបណ្តុះបណ្តាលត្រូវមានភាពទូលំទូលាយ ស្រប និងបន្ត។ ក្រុមហ៊ុនឧបករណ៍មួយចំនួនរួមបញ្ចូល ឬផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ថ្លៃបន្ថែម ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាសួរអំពីបញ្ហានេះ។

តើយើងត្រូវចែករំលែករបាយការណ៍ជាមួយបុគ្គលិកដែលមិនមែនជា SEO ដល់កម្រិតណា?

អ្នកផ្តល់ឧបករណ៍មួយចំនួនផ្តោតលើធនធានអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗលើចំណុចប្រទាក់សាមញ្ញដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សនៅក្នុងតួនាទីរបស់ស្ថាប័នផ្សេងទៀត ដូចជាអ្នកនិពន្ធ ឬនាយកប្រតិបត្តិ C-suite ។ ប្រសិនបើនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក ត្រូវប្រាកដថាអ្នកស្វែងរកជាពិសេសនៅពេលវាយតម្លៃវេទិកាដែលអាចធ្វើទៅបាន។

តើយើងបានបង្កើត KPIs និងដាក់ប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ការតាមដាន វាស់ស្ទង់ និងរាយការណ៍លទ្ធផលដែរឬទេ?

វាជារឿងសំខាន់ដើម្បីដឹងជាមុននូវអ្វីដែលអ្នកចង់ឱ្យ SEO របស់អ្នកសម្រេចបាន។ តើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវចំណាត់ថ្នាក់ SERP ឬពេលវេលាដែលអ្នកទស្សនាចំណាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ? តើការប្រែចិត្តជឿ - ថាតើការទិញផលិតផលឬការទាញយកក្រដាសស - គោលបំណងសំខាន់របស់អ្នកទេ? ការមានគោលដៅនឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដាក់វេទិកាសហគ្រាសឱ្យប្រើប្រាស់បានល្អ ក៏ដូចជាជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើឧបករណ៍ណានឹងបំពេញតម្រូវការស្ថាប័នរបស់អ្នកបានល្អបំផុត។

តើយើងនឹងវាស់ស្ទង់ភាពជោគជ័យដោយរបៀបណា?

អាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្ត្ររកប្រាក់នៃគេហទំព័ររបស់អ្នក ត្រូវប្រាកដថាអ្នកដឹងពីរបៀបដែលអ្នកនឹងកំណត់ថាតើការចេញវេទិកានេះ និងការប្រតិបត្តិដោយជោគជ័យនៃ KPIs ដែលបានបង្កើតឡើងពិតជាបង្កើនការលក់ ការបំប្លែង ឬមើលទំព័រ។

តើយើងមានការរំពឹងទុកពិតប្រាកដទេ?

វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង SEO របស់សហគ្រាសត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយខែដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើ SEO គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយនៅក្នុងអង្គការនោះ មានការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងដំណើរការការងារដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត និងកែលម្អ។ ការកំណត់ពេលវេលា និងគោលដៅជាក់ស្តែងនឹងជួយបង្កើតការគាំទ្រនៅគ្រប់កម្រិតនៃសហគ្រាស។

តើយើងមានវប្បធម៌ SEO ដែរឬទេ?

អង្គការជាច្រើនចាប់ផ្តើមវិនិយោគលើ SEO ប៉ុន្តែរកឃើញថាការខ្វះការយល់ដឹងអំពី SEO នៅទូទាំងអង្គភាពធ្វើឱ្យខូចដល់ដំណើរការរបស់វា។ កម្មវិធីអប់រំទូលំទូលាយត្រូវបានទាមទារជាញឹកញាប់ដើម្បីផ្តល់នូវការអនុវត្ត និងលទ្ធផលស្របគ្នា។

ទទួលបានរបាយការណ៍៖ ឧបករណ៍ SEO សហគ្រាសសម្រាប់ទីផ្សារមាតិកា ស្វែងរកឆ្លាតវៃ UX និងច្រើនទៀត

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

សូមផ្ដល់យោបល់

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។

ត្រលប់ទៅកំពូល